ไม่ต้องกางร่มแล้ว! วันที่ 25 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี น้องวิว กางร่มเรียนออนไลน์ กลางแดดร้อน ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งกลางทุ่งเชิงเขาหลังบ้าน เพื่อเรียนออนไลน์ จนที่เป็นกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์นั้น

ไม่ต้องกางร่มแล้ว! สำหรับความคืบหน้าในวันนี้ ว่าที่ ร.ต. นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10 พร้อมด้วย นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน, นายธาณินทร์ สุวรรณกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคกลาง บมจ.ทีโอที (TOT)

หรือ “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ” (NT), ดร.เสน่ห์ คำแพง ซีเนียร์ไดเร็กเตอร์ ส่วนบริการลูกค้าประจวบคีรีขันธ์, นพ.พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

เจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนคณะครู และทีมช่างจาก TOT

หรือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) เดินทางลงพื้นที่บ้านของ น.ส.ศิริลักษณ์ ฤทธิ์บัว หรือ “น้องวิว” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนหัวหิน ที่บ้านห้วยแร่ ม.5 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เพื่อให้ความช่วยเหลือ หลังสื่อมวลชนนำเสนอข่าวความพยายามและความตั้งใจเรียนของน้องวิว ในการเดินหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ดีที่สุด เพื่อเรียนออนไลน์ จนต้องกางร่มเรียนกลางแดดร้อน กลางทุ่งเชิงเขาหลังบ้านนั้น

โดยความช่วยเหลือในวันนี้ ทีมช่าง บมจ.ทีโอที หรือ “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ” (NT) ได้เข้าติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ สำหรับเรียนออนไลน์ เป็น router wifi พร้อมซิม TOT SIM for Learn พร้อมช่วยอัพเกรดระบบเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้สามารถใช้ไฟในเวลากลางวันได้ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะทำให้น้องวิว และน้องช็อปเปอร์ สามารถเรียนออนไลน์ด้วยกันได้ ซึ่งจากการตรวจสอบสัญญาณทั้งที่บ้านและพื้นที่โดยรอบแล้วพบว่า จุดที่ดีที่สุดยังคงเป็นบริเวณเชิงเขา จุดที่น้องวิวนั่งเรียนก่อนหน้านี้ ซึ่งทีมช่างได้ติดตั้งเสาสูง 6 เมตรพร้อมตัวขยายสัญญาณเพื่อช่วยให้ระบบอินเตอร์เน็ตมีความเสถียรมากขึ้น นอกจากนั้นยังมอบแท็บเล็ต จำนวน 3 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียนและหน้ากากอนามัย ให้กับน้องวิวและน้องทั้ง 2 คนไว้เรียนออนไลน์ได้สะดวกด้วย นอกจากนั้นยังมอบทุนการศึกษาอีกจำนวนหนึ่งให้ด้วย

ทางด้านโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ได้นำเต็นท์แบบถอดประกอบได้ ขนาด 3×3 เมตร มาติดตั้งให้น้องวิว แทนการกางร่มเรียน เพื่อให้สะดวกในการจดบันทึกการเรียน ได้ทั้ง 2 มือ ไม่ต้องถือร่มมือหนึ่งจนเรียนมือหนึ่ง และเต้นท์มีความสูงเพียงพอที่จะช่วยให้อากาศถ่ายเท อากาศไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนการกางร่มดังกล่าว

นายธาณินทร์ สุวรรณกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคกลาง บมจ.ทีโอที (TOT) หรือ “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ” (NT) กล่าวว่า เราในนามของบริษัทแห่งชาติ ถือเป็นภารกิจหลักของบริษัท เนื่องจากเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเยาวชนและการศึกษากรณีเคสน้องวิว ซึ่งมีปัญหาด้านสัญญาณเน็ต ซึ่งสามารถปรับให้ดีได้ด้วยการปรับเทคโนโลยีบางตัว ตอนนี้เราเอาทีมงานมาตั้งเสาแล้ว นำตัวรับสัญญาณที่มีความไวสูง พร้อมทั้งช่วยปรับปรุงระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์หรือแสงอาทิตย์ให้สามารถใช้ไฟในเวลากลางวันได้

โดยเมื่อทำการตั้งเสาเชื่อมสัญญาณที่รับได้แรงที่สุดแล้ว จะลากสายแลนไปให้ใช้ที่บ้านเลย ซึ่งจะไม่ต้องมานั่งตากแดดแบบนี้แล้ว ทีมงานมาติดตั้ง 2 วันแล้ว จะพยายามเต็มที่ เพราะเราให้ความสำคัญกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งเราถือว่าเรื่อง Digital มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง น้องเป็นเด็กดีมากช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือโรงเรียนเรียนเก่ง 3.98 อันนี้ยินดีอย่างมากครับบริษัทยินดีสนับสนุนเต็มที่ สำหรับกรณีเคสน้องวิว พื้นที่บ้านพักอยู่ชายขอบเครือข่าย ซึ่งเรายังสามารถจะอัพสัญญาณให้มีความเร็วสูงขึ้นมาได้ แต่หากเคสอื่นที่อยู่นอกสัญญาณ นอกโครงข่าย อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีดาวเทียมแทน ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆไป

ทางด้าน ว่าที่ ร.ต. นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10 กล่าวว่า หลังได้รับรายงานจากโรงเรียนหัวหิน ได้รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารท่านเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทราบ สำหรับเรื่องการเรียนออนไลน์ทางเขต ให้พื้นที่ติดตามรายงานผลการปฏิบัติการช่วยเหลือของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งสื่อมวลชนด้วย ซึ่งความพยายามของน้องวิว เป็นจุดเริ่มต้นให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศให้มีกำลังใจเรียน ขณะนี้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาช่วยเหลือในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องวิว และน้องอีก 2 คน ในการเรียนด้วย ครอบครัวนี้ช่วยส่งเสริมลูกหลานได้เรียนอย่างจริงจัง แม้จะอยู่ในพื้นที่ลำบากห่างไกลแต่ก็มีความพยายามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนทั่วไป

ทั้งนี้ภาพรวมการเรียนออนไลน์ ในพื้นที่เขต 10 ซึ่งรับผิดชอบตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งระบาดของ covid ในขณะนี้ พื้นที่ สมุทรสงคราม, เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ 4 จังหวัดรวม 60 โรงเรียน ภาพรวมพบปัญหาประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตนได้ติดตามดูตลอด โดยให้โรงเรียนได้รายงานสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทุกสัปดาห์

ปัญหาส่วนใหญ่นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ได้เป็นเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารที่ไม่พร้อม โดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ห่างไกลเด็กในชนบท เรื่องอินเตอร์เน็ต ซึ่งก็เป็นปัญหาแบบเดียวกัน ทางสถานศึกษาจะลงพื้นี่ไปตรวจสอบและช่วยแก้ไขปัญหาให้ หากไม่สามารถออนไลน์ได้ อาจจะต้องใช้เป็นเอกสารแทน มีการติดตามและแก้ไขปัญหามาตลอดโดยไม่มีการทอดทิ้งอย่างแน่นอน

ทางด้าน น้องวิว ได้กล่าวขอบคุณพร้อมกับรอยยิ้มว่า วันนี้หลายๆหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ มอบอุปกรณ์ต่างๆให้ รู้สึกดีใจมาก และขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆ ที่ให้ความสนใจมากขนาดนี้ เมื่อวานนี้นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมรุ่นพี่ได้เข้ามาเยี่ยม วันนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา มีพี่ๆจาก TOT, AIS เข้ามาช่วยดูเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ ต้องขอขอบคุณมากๆเลย ขอบคุณที่เห็นถึงความลำบากแล้วก็ความพยายามของหนูค่ะรู้สึกดีมากๆ

หลังได้รับความช่วยเหลือแล้ว แน่นอนว่าหนูจะต้องยิ่งตั้งใจเรียนให้มากขึ้น เพราะอุปกรณ์พร้อมแล้ว ความพร้อมมีเท่ากับคนอื่น หากหนูไม่พยายามมากขึ้นเท่ากับถดถอย เป็นการทำนิสัยที่แย่ จะตั้งใจเรียนมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ แล้วก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่ยังลำบากก็อย่าเพิ่งท้อนะคะเราเชื่อว่าสักวันหนึ่ง จะมีคนเห็นและมีความช่วยเหลือเข้าไปถึงคนที่ตั้งใจทุกคนแน่นอน สู้ๆนะคะ

ขณะเดียวกัน แม่ของน้องวิว กล่าวด้วยความซาบซึ้งใจด้วยว่า ดีใจที่มีหน่วยงานมาช่วยเหลือให้ลูกๆได้มีโอกาสเรียนออนไลน์ได้ ไม่คิดว่าจะมีคนมาช่วยเหลือเยอะมากขนาดนี้ ซึ่งต้องขอบคุณทุกหน่วยงาน รวมทั้งสื่อมวลชนที่ลงพื้นที่ติดตามนำเสนอข่าวให้น้องวิวด้วย

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้เข้ามาเยี่ยมน้องวิวพร้อมกับเปิดเผยว่า น้องวิว เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กในความตั้งใจเรียน ซึ่ง น้องวิว ได้เคยร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อมเมืองหัวหิน ทำให้เมืองหัวหินคว้ารางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศอีกด้วย

สนับสนุนโดย ufabet

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 ชั่วโมง ข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มอ่อนกำลังลง แต่ยังทำให้มีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนี้ไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน

ภาคเหนืออากาศหนาว กับมีลมแรง
อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 18-27 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด
อุณหภูมิต่ำสุด 4-11 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีลมแรง
อุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 20-23 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

ภาคกลางอากาศหนาว กับมีลมแรง
อุณหภูมิต่ำสุด 14-15 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 25-27 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

สนับสนุนโดย ufabet

กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เตือนภัยกลุ่มวัยรุ่นนิยมทดลองสิ่งแปลกใหม่ “ยาเคนมผง” ออกฤทธิ์รุนแรง อันตรายอาจถึงตายได้แม้เสพครั้งแรก

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เคตามีน (ketamine) เป็นยาเสพติดที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรง ทำให้เกิดอาการมึนเมา เพลิดเพลิน มีความสุข เกิดภาพเหมือนฝัน รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังล่องลอยอยู่ในอากาศหรือหลุดลอยออกจากร่าง ซึ่งฤทธิ์ของยาเคในระยะสั้นจะทำให้เกิดอาการหวาดระแวง จิตหลอน จำอะไรไม่ได้ ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนเป็นอัมพาตชั่วขณะ หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาทางสมองเกี่ยวกับความทรงจำและสมาธิ มีปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้และปัญหาทางจิต กลายเป็นคนวิกลจริต

ในปัจจุบันพบว่ากลุ่มวัยรุ่นนำยาเคผสมกับสารเสพติดอื่นอีกหลายชนิด เช่น ยาไอซ์ เฮโรอีน ยานอนหลับ (โรเซ่) นำมาผสมกันจนมีลักษณะละเอียดคล้ายนมผงแล้วนำมาเสพ จึงถูกเรียกว่า “ยาเคนมผง” เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายทำให้ผู้เสพมีอาการุนแรง ประสาทหลอน คิดว่าจะถูกทำร้ายเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาท

ทั้งนี้ การเสพ “ยาเคนมผง” ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มความเสี่ยงทำให้ผู้เสพเสียชีวิต และสามารถเกิดขึ้นได้แม้จะเสพเป็นครั้งแรก ซึ่งในขณะนี้พบผู้เสียชีวิตที่อาจเกิดจาการเสพยาเคนมผงจำนวนหลายหลาย ในบางรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

ขณะที่ นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ยาเสพติดทุกประเภทส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อร่างกายของผู้เสพ ยิ่งมีการใช้ร่วมกันหลายชนิดก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยง บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งใน “ยาเคนมผง” มีสารเสพติดที่ออกฤทธิ์รุนแรงหลายชนิด หนึ่งในส่วนผสมนั้นคือ เฮโรอีน ซึ่งออกฤทธิ์รุนแรงในทางกดประสาท หากเสพเฮโรอีนมากเกินความต้านทานของร่างกายอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นถึงเสียชีวิตได้

ขอย้ำเตือนกลุ่มวัยรุ่นหรือผู้ที่คิดจะทดลองใช้ “ยาเคนมผง” รวมไปถึงสารเสพติดชนิดอื่น ให้ตระหนักถึงอันตรายต่อตนเองอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต และนึกถึงผลกระทบต่อครอบครัวที่จะตามมา แนะผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหรือคนในครอบครัว หากพบมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้รีบพูดคุยด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรง บอกกล่าวถึงอันตรายที่อาจจะตามมา

ทั้งนี้ หากพบว่าบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดมีการเสพยา ควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และสามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับยาและสารเสพติดได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 และ/หรือเข้ารับการบำบัดรักษาที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น อุดรธานี สงขลา และปัตตานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmindat.go.th

สนับสนุนโดย ufabet

ญี่ปุ่น พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (SARS-CoV-2) แบบกลายพันธุ์ จากผู้โดยสาร 4 คน ที่บินจากประเทศบราซิลมายังสนามบินฮาเนดะ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 64 ที่ผ่านมา ซึ่งสายพันธุ์ดังกล่าวไม่เคยพบที่ญี่ปุ่นมาก่อน ทั้งยังมีความคล้ายคลึงกับสายพันธุ์ที่ระบาดในสหราชอาณาจักรและแอฟริกาใต้

ผู้โดยสารกลุ่มนี้มี 3 คนที่แสดงอาการป่วย อย่างเช่น หายใจลำบาก มีไข้ และเจ็บคอ ขณะที่ชายอายุราว 40 ปี ในผู้โดยสารกลุ่มนี้ไม่แสดงอาการใดๆ เลยเมื่อเดินทางมาถึงญี่ปุ่น แต่หลังจากนั้นกลับอาการแย่ลงจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะหายใจลำบากมาก

หลังจากพบเชื้อ เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นก็นำผลการตรวจหาไวรัสของผู้โดยสารกลุ่มนี้ไปให้สถาบันโรคติดต่อแห่งชาติของญี่ปุ่นตรวจสอบ ซึ่งพบว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ ทำให้กระทรวงสุขภาพ แรงงาน และสวัสดิการ ของญี่ปุ่น ต้องรายงานเรื่องนี้ต่อองค์การอนามัยโลกโดยด่วน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ชนิดกลายพันธุ์ดังกล่าวยังมีจำกัดและยังประเมินไม่ได้ว่าติดต่อได้ง่ายเพียงใด

ไม่ใช่แค่นั้น ยังไม่มีข้อมูลใดที่ยืนยันว่าวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่นำมาออกมาใช้แล้วทั่วโลกในขณะนี้ จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสสายพันธุ์นี้ได้

ช่วงที่ผ่านมา ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึงวันละมากกว่า 7,000 คน ซึ่งกรุงโตเกียวเพียงแห่งเดียวพบมากกว่า 2,000 คนต่อวัน และถ้าหากนับตั้งแต่โรคโควิด-19 เริ่มระบาดเมื่อต้นปี 2563 ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า 270,000 ราย และเสียชีวิตมากกว่า 3,900 ราย

ด้านคณะผู้บริหารจังหวัดต่างๆ ของญี่ปุ่น อย่างเช่น ผู้ว่าราชการ จ.โอซากา จ.เกียวโต และ จ.เฮียวโงะ ก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีประกาศภาวะฉุกเฉินเพิ่มเติม อย่างที่ประกาศใช้กับ จ.โตเกียว และปริมณฑล (ได้แก่ จ.คะนะงะวะ จ.ไซตะมะ และ จ.ชิบะ) เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่พื้นที่ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น

สนับสนุนโดย ufabet

เปิดไทม์ไลน์  เมื่อวันที่  (9 มกราคม 64) สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร เปิดเผยวาา สรุปพื้นที่ กทม.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 63 – 8 มกราคม 64 รวม 364 ราย จากการสอบสวนโรคแล้ว เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ารักษาตัว รพ.ในพื้นที่ กทม. 89 ราย และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ กทม. 275 คน

สำหรับการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ ส่วนใหญ่มาจากการมีประวัติเชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร ระยอง และจันทบุรี สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ การไปสถานบันเทิง และการตรวจเชิงรุกในตลาด

ทั้งนี้ มีการเปิดเผยไทม์ไลน์ไปแล้ว 253 ราย และวันนี้มีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อที่อยู่ใน กทม. ซึ่งได้สอบสวนโรคเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่มอีก 10 ราย

ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 263 ของ กทม. เป็นนักเรียนหญิงเรียนอยู่ที่ จ.จันทบุรี มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อก่อนหน้า ซึ่งในช่วงปีใหม่ได้เดินทางไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวที่ อ.บางละมุง พัทยา ก่อนที่ในเวลาต่อมามีอาการไข้ เจ็บคอ ถูกตรวจพบเชื้อโควิด-19 ซึ่งครอบครัวของนักเรียนคนนี้ยืนยันพบติดเชื้อถึง 11 คนด้วยกัน

สนับสนุนโดย ufabet

แม่พิพลอย เล่านาทีใจสลาย ได้ยินเสียงขณะลูกสาวเกิดอุบัติเหตุเพราะวิดีโอคอลคุยกับหลานอยู่ ก่อนหน้านี้ฝันไม่ดี ลูกก็พูดเป็นลาง

(8 ธันวาคม 63) ที่นิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นางสมคิด อินทร์เทศ อายุ 48 ปี แม่พิพลอย หรือ น.ส.พัชราพร อินทร์เทศ  น้องพิพลอย เน็ตไอดอลชื่อดัง อายุ 24 ปี ที่เดินทางมากับนายสันติภาพ วงศ์บางชวด หรือ ต๊ะ อายุ 25 ปี สามี พร้อมด้วยลูกสาว น้องจ๊ะจ๋า อายุ 4 ขวบ และ น้องเจดา ลูกชายอายุ 3 เดือน แล้วเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ส่งผลให้น้องพิพลอย เสียชีวิต ส่วนสามีได้รับบาดเจ็บสาหัส ลูกสาวและลูกชายปลอดภัย

นางสมคิด อินทร์เทศ แม่น้องพลอย เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังทั้งน้ำตาว่า ตัวน้องพิพลอย และครอบครัว ได้เดินทางไปพักผ่อนทางเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย เมื่อวานลงมาน่าน และเมื่อคืนนี้น้องตั้งใจว่าจะพักที่ จ.พิษณุโลก 1 คืน ก่อนที่จะเดินทางกลับ โดยคุณแม่เล่าว่า เมื่อคืนนี้ประมาณ 2 ทุ่ม ตนเองและพ่อน้องพลอย วิดีโอคอลหาน้องพลอย ก็ทราบว่ากำลังอยู่บนรถกัน โดยสามีน้องพลอยเป็นคนขับ มีน้องจ๊ะจ๋าลูกสาววัย 4 ขวบ นั่งอยู่เบาะหน้ารถคู่กับสามีน้องพลอย ส่วนตัวน้องพลอยนั่งอยู่เบาะหลัง กับลูกชายคนเล็กวัย 3 เดือน นั่งอยู่ในคาร์ซีท

ตอนนั้นพ่อน้องพลอยบอกว่าอยากคุยกับหลานจ๊ะจ๋า น้องพลอยจึงส่งโทรศัพท์ให้กับลูกสาวที่เบาะหน้ารถ แล้วตอนนั้น พ่อของน้องพลอยได้เห็นหน้าหลานแว้บเดียวเท่านั้น แล้วจู่ๆ ก็เกิดเสียงดังมาก เสียงกรี๊ดลั่นรถ แล้วทุกอย่างก็จับภาพไม่ได้เลย แต่วิดีโอคอลยังไม่ตัดทุกคนพยายามเรียก สอบถามว่าเกิดอะไรแต่ก็ไม่มีใครตอบ ตนจึงตัดสายและพยายามโทรหา ให้คนรู้จักติดต่อ จนทราบว่าลูกเกิดอุบัติเหตุ ก็รีบเดินทางมาถึงเมื่อตอนตี 4 ก็รีบมารับหลานก่อน พบว่าหลานทั้ง 2 คน ปลอดภัยดี

นางสมคิด อินทร์เทศ ได้บอกต่อว่า ก่อนหน้านี้มีลางสังหรณ์ เพราะตนฝันถึงแต่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว ไปเล่าให้ญาติฟัง ก็บอกว่าเป็นลางไม่ดีนะ ตนก็พยายามห้ามไม่อยากให้ลูกเดินทาง แต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าน้องพลอยเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้ว ตอนที่โทรหาตอนน้องอยู่เชียงใหม่ น้องพูดเป็นลางว่า ไม่กลับแล้ว จะอยู่เหนือ ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ด้านนางรุ่งรัตน์ ชัยปลื้ม อายุ 45 ปี พี่สาวของน้องต๊ะสามีน้องพลอย บอกว่า ตอนนี้อาการน้องต๊ะพ้นขีดอันตรายแล้ว ได้รับการผ่าตัดเมื่อคืน จากอาการกระดูกซี่โครงหักทิ่มปอด เลือดออกในปอด อยู่ในความดูแลของแพทย์ รู้สึกตัวแล้วแต่ยังคงร้องไห้อยู่ตลอดเวลาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยตอนนี้ทางโรงพยาบาลพุทธชินราช ยังไม่ให้เข้าเยี่ยม ให้เพียงแค่วิดีโอคอลผ่านคุณหมอเท่านั้น

ด้าน น.ส.อรพรรณ ด่านศิริวัฒนกุล อายุ 31 ปี หรือ อ๊อฟฟี่ แม็กซิม อดีตพริตตี้ชื่อดัง เพื่อนผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ภายหลังทราบข่าวว่า น.ส.พัชราพร อินทร์เทศ หรือ พิพลอย เพื่อนสนิท ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจึงเดินทางมารับศพกับครอบครัวที่ จ.พิษณุโลก ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ตนรู้สึกช็อกและตกใจมากไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริง เพราะลูกของเพื่อนยังเล็ก คนโตเป็นผู้หญิงวัย 4 ขวบ คนเล็กเป็นผู้ชายวัย 3 เดือน ยังไม่หย่านมแม่ ก่อนหน้านี้เพื่อนบอกว่าจะไปเที่ยวภาคเหนือกับครอบครัว ยังโพสต์ถ่ายรูปมีความสุขอยู่กับครอบครัว ไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

ล่าสุดอาการของแฟนเพื่อนปลอดภัยดีแต่ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด แต่ยังมีเลือดออกในปอด พอฟื้นได้สติก็ร้องไห้เพราะน่าจะทราบจากพยาบาลแล้วว่าแฟนของตัวเองนั้นเสียชีวิต ยังอยู่ความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก ส่วนลูกๆ ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สนับสนุนโดย ufabet

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร อาการยังน่าห่วง เนื้อปอดถูกทำลาย ยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ ให้ยานอนหลับ-นอนคว่ำ

(1 มกราคม 63) นายวีระศักดิ์ ยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ และได้รับยานอนหลับ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการรักษาและการปรับท่านอน เพราะมีผลต่อระดับออกซิเจนในเลือด เนื่องจากวานนี้ (31 ธันวาคม 63) มีการปรับท่านอนของผู้ว่าฯ ให้ใกล้เคียงปกติ แต่พบว่าระดับออกซิเจนในเลือดลดลง จึงต้องให้นอนท่าคว่ำเหมือนเดิม

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวอีกว่า การรักษาต้องให้ความสำคัญเรื่องการดูแลและติดตามปัญหาภาวะปอดอักเสบ ที่ยังเป็นอยู่และยังต้องใช้เวลาประเมินอีก 48 ชั่วโมง เพราะโควิด-19 เข้าไปทำลายเนื้อปอด อาจมีผลต่อการทำงานของปอดไม่ได้ดีเหมือนเดิม ภาพรวมอาการคงที่ ส่วนเรื่องการทำงานของอวัยวะอื่น ยังคงทำงานตามปกติ ทั้งชีพจร ความดันโลหิต ปัสสาวะออก ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ห่วงแค่เรื่องปอดเท่านั้น

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการรับสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและภริยา เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

สนับสนุนโดย ufabet

“หมอยง” ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ตั้งข้อสังเกตทำไมประเทศไทยจึงช้าในเรื่องวัคซีนโควิด พร้อมกับให้คำแนะนำว่าไม่ควรยึดติดอยู่กับวัคซีนบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ดังนี้

“หมอยง” ขณะนี้ทั่วโลกวัคซีนโควิดที่ได้ขึ้นทะเบียนให้ฉีดในภาวะฉุกเฉิน มีแล้วถึง 6 ชนิด ของจีน 3 ชนิด รัสเซีย 1 ชนิด อเมริกา 1 ชนิด และอเมริการ่วมกับเยอรมัน 1 ชนิด
วัคซีนเป็นเชื้อตาย 2 ชนิดของจีน ไวรัสเวกเตอร์ 2 ชนิดเป็นของจีนและรัสเซีย และ mRNA 2 ชนิดเป็นของอเมริกา และอเมริการ่วมกับเยอรมนี
วัคซีน AstraZeneca ที่ไทยรอคอยอยู่ ยังไม่สิ้นสุดการทดลอง
มีร่วม 10 ประเทศได้เริ่มฉีดวัคซีนไปแล้ว มากกว่า 5 ล้าน โดส และภายในมกราคม จะมีการฉีดอีกหลายสิบเท่า ซึ่งคาดว่าจะเป็นร้อยล้านโดส
ประเทศต่างๆ ได้ขึ้นทะเบียน หรือทะเบียนในภาวะฉุกเฉินในวัคซีนบางตัว มากกว่า 30 ประเทศ และรวม EU ทั้งหมด แสดงว่าจะมีการฉีดเป็นจำนวนมากในเดือนมกราคม
ทำไมประเทศไทยจึงช้าในเรื่องวัคซีนโควิด

เพราะเรามุ่งอยู่กับวัคซีนไวรัส เวกเตอร์ของ AstraZeneca อย่างเดียวหรือ? (ไม่ทราบ) ยังทดลองไม่เสร็จ และยังไม่มีประเทศไหนขึ้นทะเบียน แม้กระทั่งในภาวะฉุกเฉิน (รออังกฤษ) ความจำเป็นที่ต้องใช้วัคซีน มีจำนวนมากกว่าที่ทำสัญญาไว้มาก
เราไม่ควรยึดติดอยู่กับวัคซีน บริษัทใดบริษัทหนึ่ง มีวัคซีนให้เลือกในขณะนี้ หลายบริษัท แม้กระทั่งของจีน ยุโรป อเมริกา
ขบวนการติดต่อจัดซื้อไม่ควรอยู่ที่วัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่ง เพราะมีความจำเป็นใช้ถึง 80 ล้านโดส ควรจะมีตัวเลือก และถือเป็นเรื่องเร่งด่วน
ภาคเอกชนควรมีส่วนช่วยภาครัฐ เชื่อว่าถ้าให้เอกชนนำเข้า จะแบ่งเบาภาครัฐได้มาก ถึงแม้ว่าวัคซีนที่จะต้องเก็บในอุณหภูมิต่ำ ก็ไม่เป็นปัญหา ในสิงคโปร์สามารถจัดการได้ ประเทศไทยก็ควรจะจัดการได้ เพื่อจะได้แบ่งเบาวัคซีนของภาครัฐ ให้ได้เพียงพอกับประชาชนทั่วไปโดยเร็ว
กระบวนการขึ้นทะเบียนของไทย จะต้องมีขั้นตอนที่รวดเร็ว
ดูแผนที่และข้อมูลจาก Wikipedia การวางแผนการให้วัคซีนของประเทศต่างๆ ทั่วโลกแล้ว แม้กระทั่งแผนการขึ้นทะเบียนการใช้อย่างฉุกเฉิน รออยู่ ก็ไม่มีประเทศไทย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี สิงคโปร์ มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์ ซึ่งนำหน้าไปแล้ว

สนับสนุนโดย ufabet

ไวรัสโคโรนาชนิดกลายพันธุ์ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในอังกฤษ ได้ระบาดสู่ประเทศ ฝรั่งเศส แล้ว หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมาจากอังกฤษมีผลตรวจเชื้อไวรัสชนิดกลายพันธุ์เป็นบวก

กระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสระบุว่า ผู้ติดเชื้อถูกพบที่เมืองตูร์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 150 ไมล์ โดยเขาเดินทางกลับจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 63 และรับทราบผลการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ก่อนที่จะเข้ากักตัวที่บ้าน

อย่างไรก็ตาม การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสนั้นถือเป็นเรื่องปกติ และนักวิทยาศาสตร์กำลังประเมินระดับความอันตรายของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ชนิดนี้ ซึ่งผลการวิเคราะห์เบื้องต้นชี้ว่า เชื้อไวรัสกลายพันธุ์ดังกล่าวสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและควบคุมได้ยาก ทว่าไม่ได้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอาการที่หนักกว่าเดิม และน่าจะตอบสนองต่อวัคซีน COVID-19 ได้

สนับสนุนโดย ufabet

ทั่วโลก ติดเชื้อ โควิด-19 กว่า 80.6 ล้านคน เพิ่มกว่า 4.2 แสน – เมียนมาสะสมกว่า 1.2 แสน ไทยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่143 ป่วย 6,020 รายรายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 07.15 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกรวม 80,670,422 ราย เพิ่มขึ้น 428,422 ราย เสียชีวิต 1,764,154 ราย เพิ่มขึ้น 7,046 ราย รักษาหาย 56,878,9988 ราย ประเทศที่พบรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

ขณะที่ ประเทศเมียนมา อยู่ในลำดับที่ 69 มีผู้ติดเชื้อรวม 121,280 ราย เพิ่มขึ้น 734 ราย เสียชีวิต 2,579 ราย เพิ่มขึ้น 27 ราย รักษาหาย 102,163 ราย

ส่วนประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 143 มีผู้ติดเชื้อ 6,020 ราย เพิ่มขึ้น 110 ราย เสียชีวิต 60 ราย รักษาหาย 4,152 ราย

สนับสนุนโดย ufabet